Welkom bij Indusolve

Indusolve is gespecialiseerd in de verbetering van het werkklimaat.

De meest essentiële aspecten hiervan zijn lucht en geluid. De invloed van het werkklimaat op mensen is groot. Ieder mens streeft dan ook naar een zo aangenaam mogelijk leef- en werkomgeving. Zo zullen omstandigheden zoals te warm, te koud, hoge vochtigheid, te droog, lawaaierig, te licht, te donker, te weinig verse lucht of tocht een nadelige invloed hebben.
Maar ook zaken als stof, schadelijke gassen en dampen in de lucht zullen niet alleen demotiverend werken, maar beïnvloeden ook de psychische en fysieke gezondheid van de mens.

Het is een feit dat mensen veel beter functioneren en presteren in een veilige aangename werkomgeving.

“Investeren in een veilige aangename werkomgeving brengen prestatie en welzijn”

U heeft slechts één aanspreekpunt !
Indien uw situatie vraagt om een totaal oplossing, kan Indusolve voor u het ene aanspreekpunt punt zijn in het gehele project waarbij de diverse disciplines benodigd zullen zijn.
Zo kunt u denken aan een productie ruimte herindelen, waarbij wanden moeten worden geplaatst en een nieuwe plafond moet worden geïntegreerd.
Situaties waar de gehele luchthuishouding onder de loep moet worden genomen en waarbij onderdrukken of tochtverschijnselen moeten worden gekwantificeerd / opgelost.
Maar ook een combinatie van de bovengenoemde zaken.

Op het moment dat uw werkklimaat om verbetering vraagt, hoeft u slechts één ding te doen:
Contact opnemen met Indusolve… Zo eenvoudig is het.

Met o.a. de volgende zaken houden wij ons veelvuldig bezig :
Klimatiseren, lawaaibestrijding, geluidsmetingen, geurproblemen, emissie problemen, onderdrukproblemen, stofarme oplossingen, cleanrooms, bedieningscabines, systeemwanden, systeem / technisch plafond, luchtverdeling