Projecten

Indusolve

Proceslucht afzuiging

Bij het betreffende proces komt veel waterdamp vrij. Door de centrifugale krachten in de ventilator... »

Indusolve

Koeling productie

In de betreffende ruimte bevinden zich levensmiddelen en bevindt zich direct onder een platdak... »

Indusolve

Omkasting generator

De generator incl. overige installaties welke in deze kast moeten staan nemen een dusdanig ruimte in beslag dat uiteindelijk een kast is gedimensioneerd... »

Indusolve

Omkasting vacuumpomp

Deze pomp heeft een zeer hoog geluiddruk niveau en toch moest deze buiten komen te staan. »

Indusolve

Ventilatie en verwarming

In de betreffende opslaghal binden zich vochtige producten welke intern getransporteerd worden. »

Indusolve

Geluidsomkasting

Deze omkasting is speciaal ontworpen voor een warmte-kracht voorziening die je o.a. veel ziet bij de kassenbouw. »

Indusolve

Trilzeef

De trilzeef had drie eigenschappen die aangepakt moesten worden Het uiterlijk, stof emissie, en veel geluid ! »

Indusolve

Blower

Kleine objecten kunnen soms veel lawaai produceren. Een omkasting met een doordachte toegankelijkheid, middels inspectie luiken, bood een perfecte oplossing. »

Indusolve

Maalmolen

Deze maalmolen produceert ongelofelijk veel geluid. Omdat regelmatig de messen moeten worden vervangen, binnen in de machine, is het belangrijk dat onderhoudsmonteurs goed bij de machine kunnen komen. »

Indusolve

Café

Vaak is er in cafées wel een lucht afvoer tav rook en e.v.t. warmte. In dit geval is gekozen voor luchttoevoer en afvoer. »

Indusolve

Gaswasser

Indien er sprake is van emissie of geurproblemen (ook een vorm van emissie natuurlijk ) dan kan er gebruik gemaakt worden van een microgaswas techniek. »

Indusolve

Filtratie

In dit project was het noodzakelijk dat niet al het afgezogen stof en materiaal in één bigbag zouden komen. »

Indusolve

Dempers retourlucht

In de productie zijn 8 luchtretouren (afkomstig van een filterinstallatie) aanwezig welke veel geluid produceren. »

Indusolve

Cleanroom

Voor verpakking van vloeistoffen, welke gebruikt worden binnen de farmaceutische industrie, zijn hoge eisen gesteld. »

Indusolve

Renovatie productie afdeling

Door een brandschade moest een gedeelte van de productie worden gerenoveerd. »

Indusolve

Hydraulische pompen

Deze installaties maken een ééntonig geluid. Deze toegepaste omkasting is eenvoudig te demonteren. »

Indusolve

Isolatie

Deze objecten worden gebruikt om producten te reinigen, zogenaamde "warme was". »

Fitness

In deze ruimte bevinden zich geregeld 25 mensen die gebruik maken van de "fietsen". Voldoende verse lucht is een must. Daarnaast is ervoor gezorgd dat de grote hoeveelheid lucht in deze kleine ruimte probleemloos is verdeeld.

Hydraulische pomp

Deze hydraulische pomp maakte een overheersend geluid binnen de ruimte. Slechts met enkele bouten is de kast te verwijderen voor e.v.t. onderhoud.

Server

Binnen een kantoor waar 5 mensen werken staat een server welke een irritant geluid veroorzaakt. Met deze "houten" omkasting viel de toepassing niet zo op en het geluid was totaal niet meer waar te nemen. Tevens is er een ventilatie geïntegreerd binnen de kast.

Ventilatie container

In deze container zit een stoomketel. Omdat de temperaturen hoog oplopen binnen deze container was er veel storing m.b.t. elektrische componenten. Middels gebalanceerde ventilatie (brander stoomketel is erg gevoelig !) is dit probleem opgelost.